نرم افزار بایگانی دیوانیار (نسخه جدید)

با توجه به نیازهای جمع آوری شده از دفترخانه های محترم نسخه جدید دیوانیار منتشر شد.

بیشتر بدانیم »

انتقال داده از سایر نرم افزارها و سامانه ثبت آنی

یکی از نگرانی های سران دفاتر عدم دسترسی به اطلاعاتی است که در گذشته در نرم افزارهای مختلف ثبت نموده اند و اکنون نه به داده ها و نه به شرکت ها مربوطه جهت پشتیبانی دسترسی ندارند...

بیشتر بخوانیم »

تماس با ما

هر گونه پیشناد، انتقاد یا درخواست را می توانید از طریق لینک زیر با ما در تماس باشید.

تماس با ما »