انتقال داده از سامانه ثبت آنی

با توجه به ثبت کلیه اسناد رسمی از تاریخ 1392/06/25 در سامانه ثبت آنی (بصورت برخط)، همیشه این نیاز از سوی دفاتر مطرح بوده که اسناد مزبور بصورت آفلاین هم در محل دفتر خانه در دسترس باشد و جستجوی سریع این اسناد حتی در صورت قطع بودن سامانه نیز وجود داشته باشد.

از طرف دیگر اسناد ماقبل از این تاریخ در نرم افزارهای قدیمی موجود بوده که انتقال آنها به نرم افزار دیوانیار انجام گرفته و ادامه خواهد داشت و بالطبع این خلاء (اسناد ثبت شده در ثبت آنی) هم به نرم افزار دیوانیار اضافه شده است.

بنابراین دفاتری که تمایل به بایگانی کردن مستندات خود بصورت الکترونیکی میباشند با تهیه این نرم افزار میتوانند علاوه بر اسکن مستندات اسناد جاری ، بایگانی سابق خود را بدون ورود اطلاعات مجدد (با توجه به انتقال اطلاعات از نرم افزارهای قدیمی و سامانه ثبت آنی ) اسکن نمایند.

انتقال داده از نرم افزارهای قدیمی

دفاتر اسناد رسمی قبل از سامانه ثبت آنی، از نرم افزارهای چند شرکت مهم مانند پارس تیراژه ، طلیعه ، ایده گستر ، مهرافزار و ... استفاده میکردند که در حال حاضر فقط بعنوان تسریع در جستجوی بایگانی کاربرد دارد یکی از مشکلات اینگونه دفاتر عدم دسترسی به شرکتهای فوق الذکر جهت بازیابی و یا نصب مجدد آن میباشد که گروه مهندسی دیوانیار با انتقال اطلاعات این نرم افزارها به نرم افزار بایگانی دیوانیار این مشکلات را مرتفع نموده است؛ و البته مزیت دوم این است که در صورت اسکن نمودن بایگانی های قدیمی نیاز به ورود اطلاعات مجدد نخواهند داشت در حال حاضر کانورت نرم افزارهای پارس تیراژه (کویر و داس) ، طلیعه، مهرافزار، ایده گستر، قباله و دنا انجام گردیده و انشالله بزودی کانورت نرم افزارهای دیگر عملیاتی میگردد.